“ 898 மருந்துகளின் விலை 10.7% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது”

Views : 27

பதிவு செய்த நாள் 17-Dec-2022

“ 898 மருந்துகளின் விலை 10.7% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது” 

ரவிக்குமார் எம்.பி எழுப்பிய வினாவுக்கு ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை இணைஅமைச்சர் பதிலில் தகவல் 

=====

( அ) ​​மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் மார்ச் 28, 2022 அன்று விலைக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள பட்டியலிடப்பட்ட மருந்துகளின் விலையை 10.7 சதவீதம் உயர்த்த அனுமதித்துள்ளதா ? அப்படியானால், அதன் விவரங்கள்;

 (ஆ) விலை உயர்த்தப்பட்ட மருந்துகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பெயர்கள்;

 (இ) திட்டமிடப்பட்ட மருந்துகளின் விலை உயர்வு, ஜன் ஔஷாதி கேந்திரங்களில் விற்கப்படும் மருந்துகளுக்கும் பொருந்துமா? 

 (ஈ) இல்லையெனில், ஜன் ஔஷாதி கேந்திராக்களில் விற்கப்படும் மருந்துகளின் விலையைக் கட்டுப்படுத்த அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட / எடுக்க முன்மொழியப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?

என்ற கேள்விகளை இன்று எழுப்பியிருந்தேன். அவற்றுக்கு இணை அமைச்சர் பகவந்த் குபா அளித்த பதில்