வீடியோக்கள்

பதிவு செய்த நாள் 22-Feb-2020

"கடவுள் இல்லை" இதைத்தான் எழுதினேன் - திரு மற்றும் திருமதி ரவிக்குமார்

பதிவு செய்த நாள் 12-Feb-2020

நாடாளுமன்றத்தில் துரை ரவிக்குமார் உரைக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி

பதிவு செய்த நாள் 07-Feb-2020

தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ உபகரணங்களை ‘கேலிப்ரேட்’ செய்யாததால் பறிபோன உயிர்கள் எத்தனை?-ரவிக்குமார்.