“ கூடங்குளத்தில் அணு உலைக்கு அப்பால், செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருளைச் சேமித்து வைக்க, ஆலை வளாகத்திற்குள், 'அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர்' (AFR) எனப்படும் சேமிப்பு வசதி உள்ளது” நான் எழுப்பிய வினாவுக்கு அமைச்சர் பத

Views : 185

பதிவு செய்த நாள் 06-Apr-2023

“ கூடங்குளத்தில் அணு உலைக்கு அப்பால், செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருளைச் சேமித்து வைக்க, ஆலை வளாகத்திற்குள், 'அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர்' (AFR) எனப்படும் சேமிப்பு வசதி உள்ளது”

நான் எழுப்பிய வினாவுக்கு அமைச்சர் பதில்...

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் (KNPP) தேசிய மின்கட்டமைப்பிற்கு வழங்கிய மின்சாரத்தின் பங்கு என்ன? அதன் விவரங்களைத் தருக;

 (ஆ) செலவழிக்கப்பட்ட அணு எரிபொருளை (SNF) சேமிப்பதற்கு ஒன்றிய அரசு ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறதா, அப்படியானால், அதன் விவரங்களைத் தருக; மற்றும்

 (இ) KNPP வளாகத்திற்குள் செலவழிக்கப்பட்ட அணு எரிபொருளை ( SNF) அணு உலைக்கு அப்பால் ( ARF) நிரந்தரமாக சேமித்து வைக்கும் முடிவைப் பற்றி மத்திய அரசு தமிழ்நாடு மாநில அரசிடம் கலந்தாலோசித்ததா? , அப்படியானால், அதன் விவரங்கள் மற்றும் இல்லை என்றால் அதற்கான காரணங்கள் என்ன?

என்ற கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தேன். அதற்கு ஒன்றிய இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர பிரசாத் அளித்த பதிலில் பின்வருமாறு தெரிவித்துள்ளார்:

அ) 2021-22 ஆம் ஆண்டில், KKNPP 1&2 (2X1000 MW) 14536 மில்லியன் யூனிட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்தது, இது மொத்த மின்சார உற்பத்தியில் 1% ஆகும்.

 ஆ) செலவழிக்கப்பட்ட அணு எரிபொருளை (SNF) சேமிப்பதற்கான முதல் இடம் அணுஉலை / செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் சேமிப்பு கட்டிடத்தில் அமைந்துள்ளது, இது பொதுவாக செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருள் சேமிப்பு குளம் / விரிகுடா என அழைக்கப்படுகிறது. மேற்கூறியவற்றைத் தவிர, அணு உலைக்கு அப்பால், செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருளைச் சேமித்து வைக்க, ஆலை வளாகத்திற்குள், 'அவே ஃப்ரம் ரியாக்டர்' (AFR) வசதி எனப்படும் மற்றொரு சேமிப்பு வசதி உள்ளது.

 இ) இந்தியா ஒரு மூடிய எரிபொருள் சுழற்சிக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது, இதன் கீழ், திட்டத்தின் அடுத்த கட்டத்திற்கான எரிபொருளைப் பெற SNF மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, SNF ஆனது அது மறு பயன்பாட்டுக்கு அனுப்பப்படும் வரை ஆலை வளாகத்திற்குள் இருக்கும் AFR வசதியில் தற்காலிகமாக மட்டுமே சேமித்து வைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதுAFRகள் ஏற்கனவே மகாராஷ்டிராவில் தாராபூர், மற்றும் ராஜஸ்தானில் ராவத்பட்டா, ஆகிய இடங்களிலும் கட்டப்பட்டு செயல்படுகின்றன.”

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. AFR வசதியை ஏற்படுத்துவதற்கு தமிழ்நாடு அரசிடம் கலந்தாலோசிக்கப்படவில்லை என்பது இதன்மூலம் தெரிகிறது. அதுமட்டுமின்றி அந்த வளாகத்துக்குள்ளேயே SNF ஐ புதைத்து வைக்கக்கூடாது எனத் தமிழ்நாடு அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தது. அதையும் மீறி ஒன்றிய அரசு அதைச் செய்துள்ளது.