“ 5 பெரிய கார்ப்பரேட்டுகளை முறைப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன ?” நிதி அமைச்சகத்துக்கு நான் அனுப்பிய குறுகிய கால வினாக்கள்:

Views : 176

பதிவு செய்த நாள் 06-Apr-2023

“ 5 பெரிய கார்ப்பரேட்டுகளை முறைப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன ?”

நிதி அமைச்சகத்துக்கு நான் அனுப்பிய குறுகிய கால வினாக்கள்:

அ) ​​நாட்டில் பணவீக்கத்தைக் குறைக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறதா? அப்படியானால் அதன் விவரங்களைத் தருக;

 b) 2015 முதல், பெரிய 5 கார்ப்பரேட்டுகள் - ரிலையன்ஸ் குழுமம், டாடாக்கள், ஆதித்யா பிர்லா குழுமம், அதானி குழுமம் மற்றும் பார்தி டெலிகாம் - சிறிய நிறுவனங்களை வாங்குவதன் மூலம் பல புதிய துறைகளில் நுழைந்துள்ளன, மேலும் இந்தத் துறைகளுக்குள் தங்கள் சந்தைப் பங்கையும் விரிவுபடுத்தியுள்ளன. அதை ஒழுங்குபடுத்த நிதி அமைச்சகம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன?

 c) சந்தையில் இந்த கார்ப்பரேட்டுகளின் வளர்ந்து வரும் ஆதிக்கம், அனைத்து சரக்கு துறைகளிலும் வசூலிக்கப்படும் சராசரி லாப வரம்பு 2015 இல் 18% இல் இருந்து 2021 இல் 36% ஆக இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. அதைக் கட்டுப்படுத்த நிதி அமைச்சகம் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன?

இந்தக் குறுகியகால வினாவுக்கு நிதி அமைச்சகம் எழுத்துபூர்வ பதிலைத் தரவேண்டும். என்ன சொல்கிறார்கள் எனப் பார்ப்போம்.