தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ உபகரணங்களை ‘கேலிப்ரேட்’ செய்யாததால் பறிபோன உயிர்கள் எத்தனை?-ரவிக்குமார்.

பதிவு செய்த நாள் 07-Feb-2020


   

 தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ உபகரணங்களை ‘கேலிப்ரேட்’ செய்யாததால் பறிபோன உயிர்கள் எத்தனை?-ரவிக்குமார்.